Objednávání po internetu
Úvod
Základní pojmy a ovládání
Spuštění aplikace
Volba jazyka
Prohlížení jídelníčků
Objednávání jídel
Dobíjení účtu strávníka
Přihlášení do systému
Objednávání jídel
Odhlášení ze systému
Osobní údaje
Statistiky
Objednávkový terminál
Úvod
Základní pojmy a ovládání
Prohlížení jídelníčku
Přihlášení do systému
Objednávání jídel

© 2012 HaSaM s.r.o.